Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace

Aktuální termín konání zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle MPSV je stanoven na 12.12.2019. Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Realizujeme Přípravný jednodenní kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace. Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete v sekci Přípravné kurzy

Věřte sami sobě, objevte své možnosti!        

Chcete zlepšit své pracovní postavení?
Chcete dělat něco jiného?

 

Zkouška z profesní kvalifikace chůva do zahájení povinné školní docházky

Jak zkouška probíhá?

Kolik zkouška stojí?

Kde se zkouška koná?

Kde najdu aktuální termíny zkoušek?

Jak se přihlásit?

 

 

Jak zkouška probíhá?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

Okruhy znalostí, které budou v průběhu zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) ověřovány naleznete zde.

 

Podmínkou účasti na zkoušce pro námi zkoušené kvalifikace je dosažení 18 let věku, minimálně základního vzdělání a být bez logopedické vady.


Samotná zkouška probíhá před dvoučlennou komisí, trvá přibližně 2,5 – 4 hodiny a skládá se z ústního, písemného i praktického přezkoušení. Doba na přípravu je 15 minut.

Další informace o jednotlivých kvalifikacích naleznete na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací

 

 

Kolik zkouška stojí?

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) je:
5.200,- Kč (pro absolventy Kurzů profesní kvalifikace poskytujeme slevu 25%)

Poplatek za zkoušku je nutno uhradit nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.
 

 

Kde se zkouška koná?

Zkoušky se konají v prostorách pme Familienservice, s.r.o., Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

mapa

Nově se bude zkouška konat také v Ústí nad Labem, přesnou adresu upřesníme.

 

Kde najdu aktuální termíny zkoušek?

Aktuálně vypsaný termín zkoušky: čtvrtek 12. prosince 2019 v Praze

Následující termíny: -

Všechny termíny najdete v našem kalendáři.

 

V případě, že není vypsán žádný aktuální termín a o zkoušku máte zájem, napište nám na naši e-mailovou adresu informace@familienservice.

 

 

Jak se přihlásit?

Přihláška je ke stažení zde
nebo ji získáte na e-mailové adrese: informace@familienservice.cz

Vyplněnou, podepsanou a oskenovanou přihlášku posílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na adresu: Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín.