Společnosti pme Familienservice, s.r.o. byla v roce 2013 udělena autorizace MPSV k provádění zkoušek pro tyto odborné profesní kvalifikace:

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)
• Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)

 

Zájemci o získání kvalifikace se mohou ke zkoušce přihlásit přímo nebo se na ni připravit na některém z našich nabízených kurzů včetně kurzu rekvalifikačního.

 

Zkoušky

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky mimo jiné opravňuje k otevření tzv. vázané živnosti pro péče o děti do tří let.

 

více...

Rekvalifikační kurz

Jedná se o rekvalifikační kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tento komplexní kurz obsahuje 100 hodin teorie a 60 hodin praxe v našem partnerském zařízení a je možné jej hradit pomocí Úřadu práce.

 

více...

Přípravné Kurzy

Kurzy pořádané naší společností Vás připraví na zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky i na rozjezd vlastního podnikání.

 

více...

Ostatní kurzy

Pokud se zajímáte o vývoj svých dětí, nové trendy ve výchově nebo hledáte inspiraci pro další práci, můžete absolvovat některý z našich tématických kurzů. Jedná se o kratší kurzy a semináře bez závěrečných zkoušek.

 

 

více...