Přihláška na kurzy
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.

Ohlasy na kurz

 

Kateřina Š.: "Ke kurzu mohu říct jen, že jsem byla nadšená. Příjemní lidé, skvělé zázemí, super parta :-) ! "

Kateřina Š. - účastnice Základního kurzu odborné způsobilosti k péči o děti od 0 do 7 let

 

 

"Oceňuji profesionální přístup přednášejících, bohatá skripta a možnost sdílení osobních zkušeností  kurzistek formou řízené diskuze k probíraným tématům. 
Děkuji za úžasný a obohacující kurz. Miniškolka už se mi díky vaší pomoci rýsuje. Díky!"
Lucie Kořínková

 

 

 

 

Jak to vypadá na našich kurzech

 

Podívejte se na další fota

 

rEKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PROFESNÍ KVALIFIKACI CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Společnost pme Familienservice, s.r.o. získala na konci roku 2015 akreditaci pro pořádání Rekvalifikačního kurzu vedoucímu k profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Vzhledem k získané akreditaci je možné tento kurz proplatit Úřadem práce.

Aktuální termní rekvalifikačního kurzu:
V tuto chvíli není vypsán žádný termín

Časová dotace kurzu:
100 hod teoretické výuky
80 hod praktické výuky

Obsah kurzu:
Kurz se skládá z teoretických bloků podle standardů profesní kvalifikace zaměřených na pedagogiku, psychologii, zdravovědu a první pomoc, právní základy, hygienu a etiku. A 60 hodin přímé péče (praxe) v zařízení péče o děti Dětský klub Maata.

 

Dle rekvalifikačních standardů budou přednášeny tyto předměty:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám (8 hodin)

 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi (26 hodin)

 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska (26 hodin)

 • Vedení dítěte k hygienickým návykům (12 hodin)

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí (36 hodin)

 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte (8 hodin)

 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem (8 hodin)

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů (8 hodin)

 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte (10 hodin)

 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (8 hodin)

 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy (8 hodin)

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (2 hodiny )

 


Kde kurz probíhá:
Teoretická výuka probíhá v prostorách společnosti pme Familienservice, v Pernerově ulici 293/11, Praha 8 - Karlín
Praktická výuka probíhá v dětském klubu Maata v Praze 8 - Ďáblicích

Pro náš rekval. kurz vyžadujeme:
min. středoškolské vzdělání s maturitou – doložit kopií vysvědčení nebo podepsaným čestným prohlášením
uchazeč musí být bez logopedické vady – doložit praktickým lékařem nebo podepsaným čestným prohlášeným

Zakončení rekvalifikačního kurzu:
Po absolvování teoretické i praktické části navazuje Zkouška z profesní kvalifikace
Mezi jednotlivými předměty se píší krátké testy pro ověření nabytých vědomostí

Osvědčení:
Po splnění minimální účasti v kurzu každý uchazeč obdrží Potvrzení o absolvování kurzu
Po úspěšném složení Zkoušky z profesní kvalifikace obdrží celostátně uznávané Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Cena rekvalifikačního kurzu:
15 900,- Kč / os
V ceně kurzu je již započítána cena zkoušky, skripta, pomůcky, praxe, káva, čaj, voda

Proplacení ÚP:
Pokud chcete mít kurz proplacen úřadem práce, je nutné nás kontaktovat min. měsíc před začátkem Vámi vybraného termínu na e-mailové adrese informace@familienservice.cz. Na základě Vašeho požadavku Vám zašleme potřebné dokumenty, které doplníte a odevzdáte příslušnému úřadu práce. Ten rozhodne o proplacení kurzu, příp. Vaší žádosti nevyhoví.