Otázkárna

Zde najdete odpovědi na časté otázky z těchto oblastí. Pokud Vám připravené odpovědi nepomohou, neváhejte nás kontaktovat.

Kvalifikace & kvalifikační kurzy

Chci pracovat v soukromé školce jako chůva. Zkušenosti mám, ale nemám zdravotní ani pedagogické vzdělání. Je váš kurz odborné způsobilosti dostatečná příprava?

Ano, na kurzu se seznámíte se základy vývojové psychologie, jak přistupovat k dětem podle jejich věku, jak komunikovat s rodiči ve školce. Dozvíte se i základy právních předpisů, pokud byste chtěla v budoucnu pracovat s dětmi v rámci živnosti. Součástí kurzu je i poskytování první pomoci u dětí. Celý kurz je zároveň přípravou na profesní zkoušku k nové kvalifikaci chůvy podle MPSV.

 

Jaký doklad dostanu po absolvování kurzu?

Po ukončení prezenční části kurzu dostanete Potvrzení o absolvování. Po úspěšném složení písemné zkoušky obdržíte Certifikát.

 

Jsem hlášena na Úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Jsou vaše kurzy rekvalifikační?

Ne, náš kurz není rekvalifikační, tj. není hrazen Úřadem práce. Na příslušném Úřadu práce mají k dispozici seznam rekvalifikačních kurzů, které proplácejí uchazečům o zaměstnání.

Náš kurz odborné způsobilosti k péči o děti od 0 do 7 let je přípravou ke složení zkoušky pro novou kvalifikaci chůvy podle MPSV. Kurz i zkoušku si musíte hradit sama, můžete tak ale získat novou trvalou kvalifikaci.

Projekt ESF OPPA

Bydlím kousek od Prahy, ale pracuji v hl.m.Praze. Budu mít kurz hrazen z projektu?

Pro účast v kurzu hrazeného z projektu ESF OPPA je podmínkou trvalé bydliště v hl.m.Praze nebo se musíte zdržovat víc než polovinu kalendářního roku (ne pracovní doby!) v hl.m.Praze. To ale zpravidla u rodičů na rodičovské dovolené neplatí.

 

Jsem na rodičovské dovolené a chci se přihlásit na váš kurz. Bohužel mi nemá kdo hlídat naše děti (2 a 6r). Mohu si je vzít s sebou?

Ano, po předchozí dohodě s námi. V rámci projektu vám zdarma zajistíme péči o děti po všechny dny, kdy se koná prezenční část kurzu.

 

Může se kurzu zúčastnit tatínek na rodičovské dovolené?

Ano, kurzy jsou v rámci projektu hrazeny oběma rodičům, tj. maminkám i otcům. Pokud chce tedy např. tatínek na rodičovské dovolené pečovat opokud splňujete podmínky další děti v rámci živnosti, získá tak potřebné informace a odborné znalosti. Ty se mu určitě neztratí ani v budoucnu :-)

 

Kurz je zdarma, proč mám tedy platit zápisné?

Pokud splňujete podmínky, máte kurzovné hrazené v rámci projektu z prostředků ESF OPPA. Kurzy mají malou kapacitu, aby mohly probíhat živou a interaktivní formou. Je o ně velký zájem a proto chceme zápisným omezit případy, kdy se někdo přihlásí a pak se kurzu nezúčastní.

 

Provoz péče o děti

 

Před měsícem jsem si otevřela malou soukromou školku. I když mám od začátku vyvěšen provozní řád, někteří rodiče jej stále porušují. Na malém městě se téměř všichni známe, o to je situace těžší...
Co mám dělat?

Kromě jasných pravidel v provozním řádu doporučujeme ještě v soukromém zařízení uzavřít s rodiči smlouvu, která obsahuje kromě obvyklých dat (úhrady školného, stravy, seznámení s provozním řádem) ještě další osvědčená pravidla, případně i sankce.

Pokuste se ale nejprve s rodiči dohodnout. Uspořádejte např. neformální setkání s rodiči pro vzájemnou výměnu zkušeností a požádejte je o spolupráci při péči o jejich děti, které by se měly cítit v zařízení dobře a něco nového se naučit. A k tomu patří i dodržování řádu.